De voordelen voor de leraar

Agenda

De leraar heeft een duidelijk overzicht van wat de werktijden zijn. Als het management een uur niet meer in aanbod beschikbaar stelt, is deze wijziging direct zichtbaar in de agenda van de leraar. Ook kan de leraar de cursisten met hun bijbehorende leeftijd en niveau zien in de agenda. Via de agenda kan de leraar het niveau van de cursist aanpassen, opmerkingen plaatsen en overdrachten voor eventueel andere leraren schrijven.

Als een leraar verhinderd is om les te geven, kan de leraar via de agenda zelf de vervangende leraar toevoegen. Het management krijgt in de email een melding van deze verandering.

Account

Net zoals bij de cursist is het voor de leraar mogelijk om persoonlijke gegevens aan te passen. Ook kan de leraar het eigen niveau zien en het niveau waarop lesgegeven mag worden. De leraar zal nooit aan cursisten les hoeven geven waarvan hij of zij het niveau niet aankan.
De leraar kan gemakkelijk zien hoeveel uren er gewerkt zijn en de urenadministratie is altijd up-to-date.